Vind een locatie bij u in de buurt

 

Kortingsregeling voor VVE

U komt in aanmerking voor een kortingsregeling als het consultatiebureau (Verian) adviseert dat VVE goed is voor uw kind. Ze doet dit bijvoorbeeld als uw kind extra aandacht nodig heeft voor zijn taalontwikkeling of moeite heeft met de Nederlandse taal. Het kan ook zijn dat zij vindt dat een peuterspeelzaal goed is voor uw kind op sociaal-medische gronden. U komt ook in aanmerking voor een kortingsregeling als tenminste één van beide ouders een opleiding heeft genoten op LBO-niveau of lager. Bij aanmelding voor VVE met kortingsregeling moet u de verklaring van Verian meesturen met uw aanmelding.