Vind een locatie bij u in de buurt

 


Kaleidoscoop

In al onze kinderopvanglocaties willen we aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Door elk kind steeds weer nieuwe uitdagingen aan te bieden, kan het zich spelenderwijs verder ontwikkelen. Wij maken hierbij gebruik van de methode Kaleidoscoop.


Actief leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, gaan op onderzoek uit en willen zelfstandig dingen ontdekken. Door te spelen, onderzoeken kinderen de wereld. En als ze actief betrokken zijn bij hun omgeving, doen ze als vanzelf kennis en vaardigheden op. Ze oefenen bijvoorbeeld in kijken, praten, luisteren, bewegen, samenwerken en problemen oplossen. Spelen is dus niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Door te spelen, leren kinderen dingen die nodig zijn voor later. Ze leren denken en doen. Dit ‘actieve leren’ staat centraal in de visie van Kaleidoscoop.

Rijke leeromgeving

Het actieve leren stimuleren we in een rijke leeromgeving. De groepsruimte is ingedeeld in aantrekkelijke hoeken. Van huishoek tot atelier en van bouwhoek tot boekenhoek. In de hoeken zijn volop interessante en uitdagende materialen te vinden waar kinderen graag mee spelen. Materialen uit het echte leven, die kinderen herkennen van thuis en waarmee ze de werkelijkheid kunnen nadoen. De materialen zijn voorzien van een afbeelding, zodat kinderen goed kunnen zien wat er allemaal is en de spullen makkelijk zelf kunnen pakken, gebruiken en weer opbergen.

Dagschema

De dag volgt een vaste volgorde van activiteiten. Daardoor weten de kinderen wat er gaat gebeuren. Dat geeft houvast. Het dagschema hangt zichtbaar voor de kinderen in de groepsruimte. Vaste onderdelen zijn:


Vooruitkijken-speelwerken-terugkijken
Zelfstandig spelen is het belangrijkste onderdeel van het dagschema. Het begint met vooruitkijken: kinderen aanmoedigen om te laten zien en/of te verwoorden wat ze willen gaan doen (plannetje maken).
Vervolgens gaan de kinderen speelwerken in de hoeken: ze kunnen hun plannetje uitvoeren. Jonge kinderen zullen tijdens het spelen eerst nog vaak van plan veranderen, naarmate ze ouder worden weten ze steeds beter wat ze willen en kunnen ze hun plan ook helemaal uitvoeren.
Na het speelwerken is het tijd voor samen opruimen.
Tot slot vertellen en/of laten de kinderen zien wat ze hebben gedaan en gemaakt. Dit heet terugkijken. Door vooruitkijken en terugkijken ontdekken kinderen dat ze kunnen nadenken en beslissingen kunnen nemen over wat ze willen doen.

Speelleren in de grote groep
Elke dag komen de kinderen in de groep bij elkaar om gezamenlijk een activiteit te doen. Samen liedjes zingen, bewegen op muziek, samen een boek lezen of kringspelletjes doen. De groepsactiviteiten zijn gezellige momenten waarop kinderen ervaren dat ze deel zijn van een groep en zorgen voor een gevoel van saamhorigheid. Gedurende de dag zijn er ook andere momenten waarop kinderen en pm’ers bij elkaar komen: om elkaar te begroeten, te eten en drinken e.d..

Speelleren in de kleine groep
Dagelijks gaan de kinderen ook speelleren in kleine groepen. Pm’ers bedenken activiteiten die aansluiten bij de belangstelling en ontwikkeling van de kinderen. Ze bieden bijvoorbeeld nieuwe materialen aan, die de kinderen op hun eigen manier kunnen onderzoeken en waarmee ze kunnen experimenteren. Zo doen ze nieuwe leerervaringen op.

Buiten spelen
En natuurlijk spelen de kinderen elke dag buiten. Buiten kunnen kinderen andere ervaringen opdoen dan binnen, want buiten is alles anders. Het is er warm, droog, nat of koud. De kleuren, geuren en materialen zijn anders. Buiten kunnen de kinderen de onbeperkte mogelijkheden van de natuur ervaren. En buiten kunnen ze lekker rennen, springen, klauteren en graven. Een uitdagende buitenruimte daagt uit om samen op ontdekkingstocht te gaan.

Daarnaast zijn er de bekende onderdelen als brengen en halen, eten en drinken, slapen en verzorgingsmomenten.

Rol pedagogisch medewerker 

De pedagogisch medewerkers hebben binnen Kaleidoscoop een ondersteunende functie. Ze volgen de initiatieven van de kinderen in spel, contact, taal en andere activiteiten en gaan daar verder op in. Pm’ers stellen vragen en moedigen kinderen aan om nieuwe dingen te leren en problemen zelf op te lossen. Door goed te kijken naar kinderen komen pm’ers erachter wat een kind bezighoudt en waar het zich bevindt in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze activiteiten en materialen aanbieden die aansluiten bij de belangstelling van het kind. Ze moedigen kinderen aan en geven ruimte voor de initiatieven van de kinderen zelf. 


Taal

Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen. De groepen zijn uitdagend en met veel verschillende materialen ingericht. Dit biedt kinderen nieuwe ervaringen die hen stimuleren te gaan praten. Door te kijken en door mee te spelen en met de kinderen te praten, ervaart de pedagogisch medewerker wat kinderen concreet doen. Door naar hen te luisteren en belangstellend te reageren op hun pogingen om hun wensen, gedachtes en ervaringen onder woorden te brengen, leren de kinderen vrij te praten over wat ze meemaken.
De pedagogisch medewerkers helpen hen met het zoeken naar woorden. Hun taal wordt geleidelijk aan complexer door de gesprekken die ze onderling en met volwassenen voeren.


Ouders

U kent uw kind als geen ander. Daarom is er regelmatig contact tussen u en de pedagogisch medewerker. Ouders zijn altijd welkom om mee te draaien op de groep. Er worden ook bijeenkomsten voor ouders georganiseerd waarin men met elkaar praat over wat de kinderen leren en waarom dat belangrijk is. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van de kinderen.