Vind een locatie bij u in de buurt

 

VVE Peuterspeelzaal

De leukste VVE peuterspeelzalen in Apeldoorn

Alle kinderen zijn welkom bij Kinderopvang OOK. Ook als ze wat meer aandacht nodig hebben. Juist dan is uw kind op zijn plek bij een van onze zogenaamde VVE peuterspeelzalen, die door de gemeente Apeldoorn worden gesubsidieerd. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en zorgt ervoor dat uw kind een goede start kan maken op de basisschool. In de VVE peuterspeelzaal is veel aandacht voor het verbeteren van taalachterstanden. Maar vooral ook voor het wennen aan andere kinderen, samen leren spelen, ontdekken, samen delen en spelletjes doen. Spelenderwijs krijgt uw kind betere sociale vaardigheden en leert het zijn plek vinden binnen een groep.

De VVE speelzalen werken nauw samen met de basisscholen door bijvoorbeeld gezamenlijke thema's en activiteiten uit te voeren.

 

Actief leren met Kaleidoscoop

Op de VVE peuterspeelzalen van Kinderopvang OOK werken we met de methode Kaleidoscoop. Dit is een wetenschappelijk bewezen methode, die ‘actief leren’ stimuleert met extra aandacht voor taalontwikkeling. Kinderen zijn van nature nu eenmaal nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Kaleidoscoop is daar helemaal op gericht. Wij merken elke dag dat als kinderen in aanraking komen met nieuwe materialen, gebeurtenissen, ideeën en mensen, ze als vanzelf kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Dit leerproces stimuleren we door er op een systematische manier mee om te gaan.

 

Zo gaan VVE peuterspeelzalen met achterstanden om

De pedagogisch medewerkers van onze VVE peuterspeelzalen zijn speciaal opgeleid. Zij weten wat kinderen van een bepaalde leeftijd zouden moeten kunnen en hoe zij kinderen met bepaalde achterstanden kunnen stimuleren. Kinderopvang OOK heeft VVE coaches in dienst die de pedagogisch medewerkers ondersteunen. Alle groepen werken met speciale activiteiten om ouders te ondersteunen thuis ook activiteiten te doen met hun peuters.


We werken met een ontwikkelingsvolgmodel, dat op de basisschool wordt voortgezet. Daarnaast krijgen kinderen die naar de basisschool gaan een verslag mee. Daarin vertellen de pedagogisch medewerkers over hun ervaringen met uw kind, wat het allemaal al kan en waar het van houdt. Dankzij het verslag kan de nieuwe meester of juf meteen aansluiten op reeds opgedane vaardigheden.

Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over hun kind. Uiteraard kunt u zelf ook altijd om een gesprek vragen.

 

Taalontwikkeling allochtone kinderen

Veel allochtone peuters en kleuters zijn meertalig. Meestal is hun eigen taal verder ontwikkeld dan het Nederlands, zeker als ze voor het eerst naar een peuterspeelzaal gaan. Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen. Kaleidoscoop besteedt daarom gedurende alle activiteiten veel aandacht aan de taalontwikkeling en -stimulering van het Nederlands ( waar alle kinderen van meeprofiteren) en zo mogelijk van andere moedertalen van de kinderen.


Uw kind aanmelden voor een VVE peuteropvang?

Om in aanmerking te komen voor een VVE plaats heeft u een speciale verwijzing van Verian nodig. Als uw kind deze verwijzing heeft, dan wordt het met voorrang geplaatst tegen een kortingstarief.


Komt u niet in aanmerking voor VVE en wilt u uw kind toch samen laten spelen en voorbereiden op de basisschool, dan kunt u uw kind aanmelden bij een peuterspeelgroep.


Bekijk de video "Samen Spelen Spelend Leren"


 

 

De Toermalijn

VVE peuterspeelzaal

 

Citroenvlinder 77

7323 RC Apeldoorn

 

LEES MEER
 

 

De Kinderkajuit

VVE peuterspeelzaal

 

1e Wormenseweg 460

7333 GZ Apeldoorn

 

LEES MEER
 

 

Het Peuterweb

VVE peuterspeelzaal

 

Descartesstraat 10

7323 HX Apeldoorn

 

LEES MEER
 

 

Het Kinderatelier

VVE peuterspeelzaal

 

Germanenlaan 360

7312 JJ Apeldoorn

 

LEES MEER
 

 

De Kindertuin

VVE peuterspeelzaal

 

Marconistraat 211

7316 PB Apeldoorn

 

LEES MEER
 

 

Hobbel de Bobbel

VVE peuterspeelzaal

 

Voldersdreef 302

7328 CA Apeldoorn

 

LEES MEER
 

 

Markies/Kiekeboe

VVE peuterspeelzaal

 

Schoutenveld 653

7327 BV Apeldoorn

 

LEES MEER
 

 

De Heezehummels

VVE peuterspeelzaal

 

Chroomweg 4

7335 DD Apeldoorn

 

LEES MEER