Vind een locatie bij u in de buurt

 

Video Interactiebegeleiding

 

Video interactiebegeleiding (VIB) gaat uit van de aanwezige kracht van de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker wordt, middels VIB, geholpen om die kracht verder uit te bouwen. 


Hoe werkt het:

Een AIT-gecertificeerde video interactie begeleider van Kinderopvang OOK maakt video-opnames van een pedagogisch medewerker die aan het werk is met de kinderen. Daarna worden de beelden met de pedagogisch medewerker geanalyseerd. Relevante fragmenten worden stilgezet of herhaald, zodat de (non)verbale communicatie van de pedagogisch medewerker én kind(eren) goed kan worden bekeken.
Door terug te kijken naar de beelden, kunnen pedagogisch medewerkers patronen herkennen en zien welke actie van hen positieve reacties bij de kinderen oproept. Daar kunnen ze op voortborduren. Bij VIB wordt gekeken naar en gewerkt met de volgende items van de communicatiecirkel: initiatief kind, sensitieve reactie, ontvangstbevestiging, leiding geven, beurtverdeling, afronding. Kortom hoe kan je tijdens het spelen en/of tijdens zorgtaken (eten, verschonen, neuzen poetsen) op een gezellige en respectvolle manier communiceren met de kinderen.