Vind een locatie bij u in de buurt

 

Protocol Ontwikkeling- en/of gedragsproblemen bij kinderen


Het PROTOCOL ONTWIKKELING- EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN BIJ KINDEREN is gebaseerd op de uitgangspunten van het pedagogisch- en ouderbeleid van Kinderopvang OOK. Met ‘kwetsbare kinderen’ bedoelen we kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden door aanleg, gezins/ouderfactoren of omgevingsfactoren, of een combinatie hiervan. Deze kinderen vragen van de pedagogisch medewerkers speciale aandacht en zorg. Concreet kun je denken aan kinderen met:

  • een handicap
  • een chronische ziekte
  • een ontwikkelingsprobleem
  • emotionele of gedragsproblemen
  • een ontwikkelingsachterstand
  • een problematische thuissituatie

 

Kwetsbare kinderen kunnen, als zij passen binnen het standaard aanbod van de organisatie (groepsopvang) binnen Kinderopvang OOK worden opgevangen. Of een gastouder een kwetsbaar kind kan opvangen is afhankelijk van de mogelijkheden van de individuele gastouder. Observaties/opnames of extra hulp die door externe organisaties op locaties van Kinderopvang OOK uitgevoerd worden, dienen altijd door de pedagogisch medewerker (mentor van het kind) bij de pedagogisch stafmedewerker kwaliteit te worden gemeld.