Vind een locatie bij u in de buurt

 

Richtlijnen rond ziekte

Wij beseffen dat onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van een individueel kind en de overige kinderen in de groep soms botst met de belangen van werkende ouders. Kinderopvang OOK heeft in overleg met de GGD richtlijnen vastgesteld hoe te handelen bij zieke kinderen, wanneer kinderen niet naar de locatie gebracht kunnen worden en in welke gevallen zieke kinderen van de locatie opgehaald moeten worden. De medewerkers beschikken over de meest actuele richtlijnen die ze bij ziekte van een kind kunnen raadplegen en met de ouders zullen bespreken. Bij twijfel nemen we direct contact op met de GGD.
Kinderen die niet zijn gevaccineerd, worden niet geweigerd op de locatie. Wel dienen de ouders op het plaatsingsformulier een verklaring te tekenen dat ze hun kind (gedeeltelijk) niet laten inenten en dat ze op de hoogte zijn van, en zelf verantwoordelijk zijn voor, de eventuele risico’s die dat voor hun kind met zich mee brengt.

Pedagogisch medewerkers mogen in principe geen medische handelingen uitvoeren (zoals het geven van injecties), met uitzondering van kritieke situaties zoals bij een epileptische aanval of een ernstige allergische reactie. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt, die vervolgens schriftelijk worden vastgelegd.

Met vragen hierover kunnen ouders terecht bij de betreffende unitmanager of de pedagogisch medewerkers.