Vind een locatie bij u in de buurt

 

Werken bij Kinderopvang OOK verveelt nooit

Werken moet vooral leuk zijn. En als het even kan elke dag anders. Bij Kinderopvang OOK is dat ook zo. Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering in de manier waarop we werken. Pedagogisch medewerkers worden dan ook uitgedaagd om het beste uit de kinderen, hun collega’s en zichzelf te halen. Wij vinden dat onze medewerkers de kansen en mogelijkheden moeten krijgen om zichzelf te ontwikkelen, te groeien en te leren. Bij Kinderopvang OOK hebben namelijk niet alleen kinderen, maar ook onze medewerkers een wereld te ontdekken.


Kinderopvang OOK is onderdeel van Doomijn. Voor alle actuele vacatures bij Kinderopvang OOK en Doomijn klik hier

 

Jij en je werk

Kinderen hebben je steun nodig, maar kunnen je ook veel leren. Samen ontdekken, samen spelen, eten, knutselen. Bij lekker weer heerlijk buiten zijn. Maar er is meer. Werken in een team; gezelligheid, plannen maken, activiteiten organiseren en kwaliteit leveren vanuit ons pedagogisch beleid. Daarbij zijn de contacten met ouders uiteraard zeer belangrijk. Ervaringen delen, vragen beantwoorden en samen naar oplossingen zoeken is dagelijkse praktijk voor onze medewerkers.

 

Wij scheppen de voorwaarden voor leuk werk

Medewerkers van het centraal kantoor zorgen ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn om de opvang in de praktijk op een zo optimaal mogelijke en kwalitatief hoogstaande manier uit te voeren. De pedagogen van Kinderopvang OOK geven ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers. Onder meer door middel van video interactiebegeleiding, coaching op de werkplek en het geven van trainingen en workshops.

 

Flexibel werken op de locaties

Het aantal pedagogisch medewerkers op een locatie wordt bepaald door het aantal kinderen dat aanwezig is en is in de Wet Kinderopvang vastgelegd. Het is mogelijk dat in periodes waarin minder kinderen aanwezig zijn, groepen samen optrekken. Op deze manier werken er in de groepen meerdere medewerkers, waarmee bijvoorbeeld het vierogenprincipe gewaarborgd wordt. Voor medewerkers betekent dit dus dat zij flexibel moeten zijn. Omdat de groepsindeling van de aanwezige kinderen dus mede bepaalt hoe, wanneer, op welke groep en op welke werksoort medewerkers worden ingezet.
Wanneer de bezetting van de groep laag is en er met 1 medewerker op de groep gewerkt mag worden, worden afspraken gemaakt over samenwerking en samenvoeging van de groepen. Ook is dan een achterwachtregeling vastgesteld. De locaties zijn ingedeeld in units. Een unit bestaat uit meerdere locaties van verschillende werksoorten in een deel van Apeldoorn. Elke unit wordt aangestuurd door een unitmanager.

 

Stagiaires zijn de toekomst

Naast de vaste pedagogisch medewerkers zijn er soms ook stagiaires op de groepen aanwezig. Al doende leren zij het vak van pedagogisch medewerker. Kinderopvang OOK werkt samen met het ROC en diverse andere onderwijsinstellingen en kiest er bewust voor stagiaires een leer- en werkplek te bieden. Per jaar zijn er gemiddeld 40 tot 60 stagiaires bij OOK actief. Als pedagogisch medewerker in opleiding, of in een staffunctie op het centraal kantoor. Kinderopvang OOK heeft een erkenning als leerbedrijf.

 

Vertrouwde gezichten in de Flexpool

Inzet en kwaliteit van personeel is ook tijdens ziekte of verlof gewaarborgd. Elke unit heeft haar eigen invalkrachten. Deze medewerkers zijn in dienst bij Kinderopvang OOK en worden zo veel mogelijk bij dezelfde locaties ingezet. Op deze manier kennen zij de werkwijze van Kinderopvang OOK en de individuele locaties. Dit vinden wij in verband met de continuÔteit belangrijk en daarom wordt het werken met uitzendkrachten zoveel mogelijk beperkt. Dagelijks wordt aangegeven welke medewerkers aanwezig zijn op de locatie.

 

Opleidingseisen

De basiseis om te kunnen werken in de kinderopvang is een PW 3 diploma. Maar ook met een HBO of WO diploma kun je bij ons aan de slag. Voor de BSO zijn we regelmatig op zoek naar medewerkers met een andere achtergrond of opleiding in bijvoorbeeld de sport, muziek, kunst of cultuur.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Naast de opleidingseisen geldt voor alle medewerkers van Kinderopvang OOK, inclusief stagiaires en vrijwilligers, dat zij vůůr indiensttreding een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen. Door middel van de continue screening door de overheid worden alle medewerkers in de kinderopvang doorlopend gecontroleerd op strafbare feiten.

 

De ondersteuning van het Centraal Kantoor

Op het centraal kantoor zijn het managementteam en de ondersteunende diensten gehuisvest: financiŽn, planning, kwaliteit en pedagogiek en personeelszaken. De verschillende afdelingen werken nauw samen. Iedereen kan bij elkaar binnenlopen voor het uitwisselen van ideeŽn of het vinden van oplossingen. Alle medewerkers van het centraal kantoor hebben tot doel het primaire proces, de daadwerkelijke opvang van kinderen, zo goed mogelijk te faciliteren en te ondersteunen.