Vind een locatie bij u in de buurt

 

Tevredenheidsonderzoeken

OOK onderzoekt periodiek de tevredenheid van ouders: kort na plaatsing, bij het verlaten van de locatie en op elk willekeurig moment over specifieke onderwerpen bijvoorbeeld naar aanleiding van specifieke ontwikkelingen op een locatie / binnen een werksoort.

8+ kinderen geven zelf hun mening door middel van instrument welbevinden en een zelfde lijst als zij de locatie verlaten. De gegevens worden geanalyseerd aan de hand van vooraf in overleg met het managementeam vastgestelde analysepunten.