Vind een locatie bij u in de buurt

 

Oudercommissie

Elk kindercentrum en ook het gastouderbureau heeft een oudercommissie (OC), mits zich hiervoor voldoende ouders beschikbaar stellen. Haar taak is om de signalen, die zij van andere ouders krijgt, en de zaken die haar zelf opvallen, te bespreken met de unitmanager van de betreffende locatie die namens het team deelneemt aan de vergaderingen van de oudercommissie (bijvoorbeeld over activiteiten, hygiŽne, praktische zaken). Een OC heeft adviesrecht op:

  • kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid;
  • voedingsaangelegenheid; 
  • opvoeding, veiligheid, en gezondheid; 
  • openingstijden;
  • beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten; 
  • de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling; 
  • wijziging van de prijs.


De OC maakt met de unitmanager afspraken over hoe en over welke onderwerpen verder wordt gecommuniceerd. Denk hierbij aan meer praktische zaken zoals de invulling van een zomerfeest of het organiseren van het Sinterklaasfeest.

De OC’s hebben gevraagd en ongevraagd adviesrecht richting de directie van Kinderopvang OOK op de onderwerpen zoals hiervoor beschreven. Gezien het grote aantal OC’s zal de communicatie vooral per e-mail verlopen. Voor reacties op verzoeken om advies die OC’s van de directie van Kinderopvang OOK ontvangen, gelden wettelijke adviestermijnen.