Vind een locatie bij u in de buurt

 

Nieuwe plaatsing / wennen

Voor sommige kinderen is het een hele overgang van huis naar een kinderdagverblijf of peuteropvangvorm Ieder kind krijgt in de maand voor plaatsing de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe omgeving waar het straks zal verblijven. Voor het kinderdagverblijf gelden 2 wenmomenten van een aantal uur voorafgaand aan de plaatsing. Bij de BSO is het eerste wenmoment tijdens het plaatsingsgesprek en het tweede vindt plaats tijdens een middag in de week voor plaatsing.


Bij de peuterspeelzaal gebeurt het wennen vanaf de eerste plaatsingsdag. Indien nodig zal het verblijf op de peuterspeelzaal langzaam worden opgebouwd. Kinderen kunnen de eerste keer bijv. wat later worden gebracht en wat eerder worden gehaald, zodat er voldoende rust en aandacht is voor het nieuwe kind. In overleg met de ouders wordt bekeken of het prettig is dat de ouder er de eerste keer een poosje bij blijft.


De mentor van een nieuw kindje maakt een ongeveer 1 maand voor plaatsing een afspraak voor een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen we graag met u kennismaken en met uw kind. We zullen uitleggen hoe het dagritme verloopt en wat u van ons kunt verwachten. Tevens zullen we u vragen om wat over uw kind te vertellen. De mentor is altijd aanwezig op de eerste wendag. Om te zorgen dat de mentor zich volledig zal richten op uw kind zal uw kind op de plaatsingsdag het enige nieuwe kind in de groep zijn. De mentor van uw kind zal de eerste weken zoveel mogelijk de zorg van uw kind op zich nemen.


Mocht het zo zijn dat uw kind na verloop van tijd naar een andere stamgroep zal gaan dan hoort u vooraf van uw mentor wie de nieuwe mentor zal worden van uw kind. De huidige mentor zorgt ervoor dat u voorgesteld wordt aan deze nieuwe mentor en zorgt voor een goede informatie-overdracht aan deze nieuwe mentor. Voorafgaande aan de overgang naar de nieuwe groep zullen wij ervoor zorg dragen dat uw kind een aantal dagdelen vast gaat wennen bij zijn / haar nieuwe groep. Vaak gaat dit heel natuurlijk omdat we een aantal keren per dag de deuren ‘open ‘ hebben staan en de kinderen daardoor al heel vertrouwd zijn met de kinderen en pedagogisch medewerkers van de andere groepen.