Vind een locatie bij u in de buurt

 

Mentor

Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Zij volgt uw kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor u als ouder en draagt zorg voor het welbevinden van uw kind. U kunt uw mentor altijd aanspreken als zij aanwezig is of een afspraak maken voor overleg. De mentor zorgt ervoor dat andere medewerkers op de hoogte zijn van afspraken die zij met u maakt zoals bijvoorbeeld over slaapgewoontes en wat uw kind wel/niet mag eten. Na de eerste drie maanden zal de mentor een evaluatie gesprek met u plannen om te bespreken hoe het gaat. Wanneer uw kind mocht wisselen van groep dan wordt er extra aandacht besteed aan deze nieuwe situatie voor het kind.
Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede band ontstaat tussen de mentor, de ouder en het kind, zullen we wisseling van mentor tot een minimum proberen te beperken. De mentor van uw kind maakt minimaal 1x per jaar volgens een vast systeem een observatieverslag over zijn/haar welbevinden. U zult door de mentor minimaal 1 keer per jaar worden uitgenodigd voor een gesprek waarin de resultaten van deze observatie wordt besproken en hoe het verder met uw kind bij ons gaat.