Vind een locatie bij u in de buurt

 

Kinderopvang OOK heeft oor en oog voor ouders

Bij Kinderopvang OOK vinden we het persoonlijk contact met ouders heel belangrijk. We hebben oog en oor voor uw wensen en spelen graag in op wat u belangrijk vindt voor uw kind. De mentor van uw kind is uw eerste aanspreekpunt. Zij kent uw kind het beste. Maar u kunt ook altijd terecht bij de unitmanager en de pedagogisch medewerkers. Geregeld ontvangt u locatieberichten en tijdens de oudergesprekken praten we u graag bij over de ervaringen en belevenissen van uw kind. Door veel contact met ouders te hebben, kunnen we er voor zorgen dat uw kind n u zich helemaal thuis voelen bij Kinderopvang OOK.


Kennismaken en sfeer proeven

Bij de kinderdagverblijven van OOK vindt vr de start van de opvang een uitgebreid plaatsingsgesprek plaats. Tijdens deze informele kennismaking vertelt u ons over uw kind en maken we onder meer afspraken over komen wennen. U leest hier alles over bij nieuwe plaatsing.

Gaat uw kind eenmaal naar de opvang, dan staat in veel kinderdagverblijven ‘s morgens de koffie klaar. Een mooie gelegenheid om even sfeer te proeven, maar u mag ook altijd een dagdeel ‘mee komen draaien’. Spreek dat even af met de unitmanager of een van de pedagogisch medewerkers.


Elke dag contact

Bij het halen en brengen nemen wij graag de tijd om u bij te praten over de belevenissen en ervaringen van uw kind. Maar ook met vragen over de dagelijkse opvang kunt u bij de pedagogisch medewerkers terecht. Bijvoorbeeld als u afspraken wilt maken over slaaprituelen, een flesvoedingschema, een extra boterham of het gebruik van luiers. Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind, ook dan staan de pedagogisch medewerkers u graag te woord. Daarnaast heeft uw kind een eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. Hij of zij volgt uw kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor u als ouder en draagt zorg voor het welbevinden van uw kind. 

Wilt u een afspraak tussendoor? Dat kan altijd, als u graag iets rustig wilt bespreken. Op het informatiebord in de locatie kunt u zien op welke dag de pedagogisch medewerkers of unitmanager aanwezig zijn. Als u algemene (organisatorische) vragen heeft, kunt u contact opnemen met de unitmanager. Telefonisch bij de locatie of via e-mail.


Uw mening telt

Bij OOK zijn we benieuwd naar wat u vindt. Vandaar dat we regelmatig brainstormavonden organiseren over relevante en actuele onderwerpen, die zowel voor OC-leden als voor andere ouders toegankelijk zijn. Daarnaast peilen we doorlopend uw klanttevredenheid met behulp van tevredenheidsonderzoeken. De uitkomsten van die onderzoeken gebruiken we om ons beleid daar waar nodig aan te scherpen. En tijdens jaarlijkse oudergesprekken, die te vergelijken zijn met 10-minutengesprekjes, bespreken wij aan de hand van het instrument welbevinden hoe uw kind zich bij ons voelt en zich ontwikkelt.


Privacy en foto’s van activiteiten

Op de meeste locaties worden regelmatig foto’s gemaakt tijdens activiteiten, zodat u kunt zien wat de kinderen die dag beleefd hebben. De foto’s worden, alleen met uw toestemming, geplaatst op de Facebook-pagina’s van de locaties of in de groepsruimtes. Wij respecteren uw privacy en u kunt tijdens de aanmelding van uw kind aangeven of u toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s van uw kind. Kinderopvang OOK kent een privacyreglement. Informatie aan derden wordt nooit zonder toestemming van ouders verstrekt.


Word lid van de oudercommissie

Elk kindercentrum heeft (als zich hiervoor voldoende ouders aanmelden) een oudercommissie. De OC wordt gevormd door een aantal ouders van kinderen, die de betreffende opvang bezoeken. Deze commissie helpt bij het organiseren van activiteiten, maar denkt ook mee over de invulling van de dagelijkse praktijk en het beleid van de locatie.