Vind een locatie bij u in de buurt

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Vroeger bleven de kinderen op school tussen de middag over. Tegenwoordig heet dat tussenschoolse opvang. De TSO wordt op veel scholen door Kinderopvang OOK geregeld.

Kinderopvang OOK vindt dat tussenschoolse opvang meer is dan een boterham eten tussen de middag. De middagpauze is voor de kinderen een moment van ontspanning. Ze moeten de kans krijgen even hun zinnen te verzetten; even los van het denken. Natuurlijk wordt er eerst rustig gegeten. Maar direct daarna kunnen de kinderen kiezen wat ze willen doen: buitenspelen, knutselen, gezelschapsspelletjes doen, een boek lezen of gewoon lekker met elkaar kletsen. Kortom: een moment vrije tijd om zelf in te vullen.


De kinderen

De kinderen blijven op het schoolterrein. Het eten en drinken wordt door de kinderen van thuis meegebracht. De kinderen beslissen zelf wat ze in hun middagpauze willen doen. Ze worden betrokken bij de keuze van activiteiten die georganiseerd kunnen worden en de regels die tussen de middag gelden


Werkwijze

Zodra je een groep kinderen bij elkaar hebt, is toezicht belangrijk. Kinderopvang OOK werkt met 1 co÷rdinator TSO die wordt bijgestaan door 1 hulpouder per ongeveer 15 kinderen. In het contact met de kinderen staat respect hebben voor elkaar en mogen rekenen op verdraagzaamheid centraal.
De co÷rdinator in dienst van Kinderopvang OOK is voor de school en de vrijwilligers het aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor de aanpak van lastige situaties. De werkwijze van de TSO sluit aan bij de werkwijze zoals die al jaren bekend is op school. In overleg met het team wordt gekeken hoe de pedagogische werkwijze van de school ook tussen de middag handen en voeten kan krijgen. Uiteindelijk zal de benadering van de kinderen tussen de middag aansluiten bij de aanpak tijdens de lesuren (maar dan wel rekening houdend met het feit dat de kinderen tussen de middag vrij zijn en lekker moeten kunnen spelen).


Aanmelden

Kinderen kunnen de TSO bezoeken als vooraf een inschrijfformulier is ingevuld. Deze zijn op school verkrijgbaar of kunt u bij "inschrijven" downloaden. Op het inschrijfformulier staan belangrijke gegevens die wij nodig hebben om de TSO veilig te kunnen verzorgen.


Strippenkaarten

De administratie is geheel geautomatiseerd. Afrekenen gaat door middel van strippenkaarten. Per keer wordt 1 strip afgeschreven (klik hier voor tarief). Op het inschrijfformulier geeft u aan hoe vaak uw kind per week komt. Om de incassokosten te beperken, is vastgesteld dat bij afname van 1 keer per week, een strippenkaart van 15 strippen moet worden afgenomen. Bij 2 of meer keer per week een strippenkaart van 25 strippen. Voor mensen die slechts af en toe (dus minder dan 1 keer per week) TSO afnemen, wordt standaard een strippenkaart van 5 strippen aangemaakt. De strippenkaarten bestaan niet op papier, maar worden in ons registratiesysteem opgenomen. Elke keer als uw kind de TSO bezoekt, wordt een strip in mindering gebracht. U betaalt dus niet in vakanties of als u kind bijvoorbeeld ziek is. Als de kaart bijna verbruikt is, wordt een nieuwe kaart afgeschreven. Als u graag een factuur wilt ontvangen, kunt u uw emailadres op het formulier invullen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Alle voorwaarden vindt u op het inschrijfformulier.

 

Kinderopvang OOK verzorgt TSO bij de volgende scholen:

  • Het Gilde
  • De Kosmos
  • De Zonnewende
  • De Parkenschool (geen strippenkaart, maar afrekening volgens schoolsysteem) 
  • Beekbergen