Vind een locatie bij u in de buurt

 

5 april 2016

Week van het Jonge Kind, 10-16 april 2016

Thema: Celebrating Our Youngest Learners

Subthema: Samen verschillend naar de toekomst

It takes a village to raise a child…

De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

Bij het opvoeden, het stimuleren van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden kijken we naar de eigen mogelijkheden van het jonge kind in relatie tot de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we de maatschappij van morgen.

Kinderopvang is nadrukkelijk onderdeel van de ‘village’. De breed gedragen Europese visie is dat kinderopvang in belangrijke mate een bijdrage kan leveren aan de participatie van alle betrokkenen, het versterken van de sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit. Inclusie is een belangrijk uitgangspunt:

• samenwerking met buurtorganisaties en de lokale gemeenschap, met respect en waardering voor de diverse overtuigingen, behoeften en sociaal-culturele achtergronden;
• samenwerking met onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en lokale overheden;
• alle kinderen en hun ouders zijn welkom (sociaal, cultureel, religieus, gender, handicap, etc.);
• ouders zijn ervan verzekerd dat hun overtuigingen en cultuur gerespecteerd worden;
segregatie wordt actief tegengegaan.


Het begint met het kijken naar het jonge kind!

Het kind staat steeds centraal. Er is een open verbinding met de omgeving, waarbij de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt is. Samen met ouders, team, buurt en andere voorzieningen rondom het jonge kind wordt vorm gegeven aan de pedagogische praktijk.