Vind een locatie bij u in de buurt

 

29 oktober 2015

Start nieuwbouw Het Web

Vrijdag 16 oktober is de nieuwbouw van openbare basisschool Het Web in de wijk Zevenhuizen van start gegaan. Het Web krijgt een modern gebouw met ruimte voor alle leerlingen van basisschool Het Web en de peuters van peuterspeelzalen De Gentiaan en Ons Honk van Kinderopvang OOK. Naar verwachting zal de nieuwbouw voor de zomer van 2016 klaar zijn. Per 1 december as. fuseren onze peuterspeelzalen Ons Honk en De Gentiaan al bij de basisschool in en gaan dan verder onder de nieuwe naam: Het Peuterweb.

Op de nieuwbouwlocatie aan de Descartesstraat 10 mocht de heer Johan Kruithof, wethouder van Onderwijs, de eerste handeling verrichten onder het toeziend oog van alle leerlingen en peuters van Het (Peuter)Web en andere betrokkenen. Er was ook voor de leerlingen van Het Web een ‘officiële handeling’. De wethouder stapte samen met de oudste en de jongste leerling van Het Web door een versierd raamwerk de bouwplaats binnen om daarmee de start te markeren. Beide leerlingen mochten samen met de wethouder met de shovel de eerste ‘hap’ grond uit de bouwplaats halen.
We hebben op deze locatie nog ruimte voor zowel kinderen die geplaatst moeten worden op VVE basis als op reguliere basis. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling planning en plaatsing, te bereiken op nummer 088-2730273.