Vind een locatie bij u in de buurt

 

25 februari 2016

Pedagogisch PACT

PACT streeft naar een samenhangende structuur waarbinnen medewerkers vanuit kinderopvang, onderwijs en zorg met verschillende competenties samenwerken aan een sterke geïntegreerde pedagogische en educatieve omgeving voor jonge kinderen.


Sterrenschool Apeldoorn richt zich daarbij op twee hoofdthema’s:

1. Het ontwikkelen van een samenhangende structuur voor kinderen van 0 – 13 met een centrale rol voor de gespecialiseerde professionals moet leiden tot het eerder signaleren van problemen en minder verwijzingen naar speciaal onderwijs en/of externe specialisten. 

2. Versterking van competenties van individuele medewerkers moet leiden tot een sterke pedagogische en educatieve omgeving waarbinnen ALLE kinderen optimale ontwikkelingskansen hebben.