Vind een locatie bij u in de buurt

 

18 januari 2016

Fouten in beschikking kinderopvangtoeslag 2014

Vorige week heeft de Belastingdienst definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag over 2014 aan ouders toegestuurd. Een substantieel aantal van deze beschikkingen bleek fouten te bevatten. Naar de exacte oorzaak van deze problemen wordt onderzoek gedaan en de belastingdienst zet een speciaal team in om bezwaarschriften van ouders versneld te behandelen.


Bezwaarmogelijkheid voor ouders
Kinderopvang OOK heeft geen melding ontvangen van foute aanslagen. Mocht u toch met een fout in de aanslag te maken krijgen dan kunt u bezwaar indienen tegen de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014. Volgens de minister is dit de enige manier om voor ouders een snelle en minst foutgevoelige oplossing te organiseren. Deze oplossing is ook afgestemd met ouderorganisatie BOinK. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.