Vind een locatie bij u in de buurt

 

Kinderopvang duur?

Kinderopvang duur? Zeker niet!

Het is een regelmatig terugkerend onderwerp: kinderopvang is duur. Maar is dat ook wel zo? En als dat dan duur is, wat krijgt u ervoor terug?


De kosten voor ouders

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, bij een lager inkomen krijgt u een grotere tegemoetkoming oplopend tot 90,7% bij het eerste kind en 93,3% bij twee of meer kinderen.

U betaalt als ouder door kinderopvangtoeslag netto fors minder dan op de factuur staat. Kinderopvang is daardoor veel minder duur dan u denkt.


Bereken met onze rekentool de kosten voor kinderopvang bij OOK Doomijn of bereken uw kinderopvangtoeslag via de site van de belastingdienst.


Waaruit bestaat de uurprijs?

Kwaliteit is belangrijk in de kinderopvang. Daarom zijn er wetten en regels én heeft uw kinderopvangorganisatie verschillende maatregelen genomen die leiden tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat betekent dat de uurprijs van kinderopvang opgebouwd is uit verschillende kosten.


Waaruit is die kostprijs nu precies opgebouwd?

Het overgrote deel van de kosten wordt gevormd door personeelskosten. Kinderopvang is een arbeidsintensieve dienst. Per aantal kinderen is vastgesteld hoeveel pedagogisch medewerkers de kinderopvang verzorgen. Dit komt ook tot uiting in de uurprijs, de uurprijs is voor een groot deel ter dekking van de personeelskosten.

Een andere belangrijke kostenpost voor kinderopvang is de huisvesting. Gemiddeld is deze kostenpost zo’n 15 %, maar dit kan oplopen tot 20% van de kosten. Ook dit is een belangrijke kostencomponent die terugkomt in de uurprijs.


Voor kinderopvang moeten allerlei materialen gekocht worden en overige kosten worden betaald (van uitstapje tot voedsel, van elektriciteit tot verzekering). Gemiddeld is dit percentage 12 % van de kosten, maar varieert ook van 10 tot 15 %.

Kinderopvang is een innovatieve sector, waardoor ook ruimte nodig is voor investeringen en het aanleggen van reserves. Zo wordt de continuļteit gegarandeerd en wordt ook geļnvesteerd in de toekomst van uw kind. Deze reservebestemming wordt ook gebruikt om belangrijke materialen te vervangen en om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.


Kinderopvang: een investering in uw kind!
Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden, dat is het doel . Ervoor zorgen dat een kind zich onbekommerd kan ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes kan ontmoeten en voor u de combinatie tussen arbeid en zorg voor uw naasten mogelijk maken.
Kinderopvang biedt uw kind een ontwikkelingsstimulerende omgeving, een plezierig verblijf en een goede voorbereiding op de basisschool en het middelbaar onderwijs.


Dat is ook een investering waard!