Vind een locatie bij u in de buurt

 

Prijslijst en productomschrijvingen 2015 

buitenschoolse opvang/voorschoolse opvang

Standaard aanbod Buitenschoolse opvang
Opvang van schoolkinderen in de leeftijd van 4-13 jaar voor school en/of aansluitend aan schooltijd, in schoolvakanties of op schoolvrije dagen. Reguliere openingstijd start einde schooltijd tot 18.30 uur.
Het afwijkend productenaanbod kan per locatie verschillen en is sterk afhankelijk van de vraag. Voor actuele informatie raadpleeg de webpagina van de locatie of informeer bij de unitmanager van de locatie.


Let op: dit zijn bruto prijzen, te betalen aan de kinderopvangorganisatie. De netto prijs (dus de werkelijke kosten voor de ouders) wordt bepaald door de hoogte van de kinderopvangtoeslag. U kunt op de site van de belastingdienst een proefberekening maken.


52 weken contract BSO; € 6,67 per uur*

 • In schoolweken en alle schoolvakanties, vastgesteld door OC&W regio midden.
 • Opvang start aansluitend aan einde schooltijd (ook voor continuroosters) tot 18.30 uur.
 • In vakanties 10 uur opvang. De BSO is dan van 8.00 uur tot 18.00 uur open.


49 weken contract BSO; € 7,03 per uur*

 • Gegarandeerde opvang in schoolweken en 8 school-vakantieweken (vastgesteld door OC&W regio midden).
 • Drie weken in de zomervakantie geen recht op opvang. Ouder geeft een maand voor de zomervakantie aan welke vakantieweken worden afgenomen.
 • Opvang start aansluitend aan einde schooltijd tot 18.30 uur.
 • In vakanties 10 uur opvang. De BSO is dan van 8.00 tot 18.00 uur open.


41 weken contract BSO; € 7,32 per uur*

 • Opvang binnen de regulieren openingstijden in schoolweken met een afname van vaste dagdelen.
 • Alle schoolvakanties (11 weken), vastgesteld door OC&W regio Midden, geen opvang.
 • Opvang start aansluitend aan einde schooltijd tot 18.30 uur.


voorschoolse opvang; € 6,86 per uur *

 • Opvang tijdens schoolweken voorafgaand aan de schooltijd.
 • 1 uur opvang mogelijk.
 • In de uitvoering wordt samengewerkt met het KDV.


flexibele opvang BSO/VSO; € 7,52 per uur*

 • Opvang binnen de reguliere openingstijden in dagdelen met een minimale vaste afname van 14 uur per maand. Uitbreiding van de afname is mogelijk, trapsgewijs met 3,5 uur volgens een wisselend patroon.
 • Aanvraag moet d.m.v. een roosterformulier ingediend worden.
 • Aanvragen worden per maand schriftelijk ingediend. De roosterformulieren moeten elke maand voor de 15de binnen zijn.
 • Flexibele opvang kan alleen aangeboden worden bij onderbezetting op de groepen.
 • Van te voren worden klanten op de hoogte gebracht van de dagen die beschikbaar zijn voor deze opvang.
 • Taxivervoer kan bij flexibele opvang niet geregeld worden.


schoolvrije opvang (SVO); € 4,00 per uur*

SVO is opvang op schoolvrije dagen voor kinderen die de BSO bezoeken. 

Schoolvrije dagen worden aan het begin van elk schooljaar door scholen met ouders gecommuniceerd. De unitmanagers zorgen ervoor dat zij ook over de meest actuele informatie beschikken en dat deze informatie op locaties bekend is. Er mogen maximaal 7 SVO dagen op jaarbasis worden ingezet.

 • De buitenschoolse opvang kan deze dagen zo grotendeels aan het begin van elk schooljaar inroosteren.
 • De opvang wordt georganiseerd gedurende de schooltijd van de betreffende dag. Vanaf einde schooltijd draait de reguliere BSO. Schoolvrije opvang wordt bij belangstelling altijd aangeboden, maar klanten zijn er van op de hoogte dat schoolvrije opvang niet per definitie wordt aangeboden in de eigen BSO locatie. Bij weinig aanmeldingen kan het voorkomen dat SVO wordt gecombineerd met KDV of speelzaal.
 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de locatie die is opengesteld voor SVO.
 • Klanten moeten zich uiterlijk twee weken van te voren inschrijven via de afdeling Planning wanneer zij gebruik willen maken van SVO. Niet ingeschreven klanten worden niet toegelaten. Een week van te voren wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen aan klanten bekend gemaakt waar de kinderen opgevangen gaan worden.
 • De locaties berichten de klanten over de wijze van uitvoering.


vakantieopvang; € 7,52 per uur

 • Vakantieopvang van niet in schoolweken geplaatste kinderen.
 • Zes weken voor de vakantie krijgen ouders bericht of de gevraagde opvang gehonoreerd kan worden.


incidentele opvang voor vaste klanten BSO/VSO

Incidentele opvang wordt afgenomen door middel van de extra opvangkaart. Deze kaart wordt op naam gesteld van het betreffende kind en verwerkt op locatie. Op de kaart tekent de klant voor akkoord. Facturering vindt maandelijks achteraf plaats.

Producten die incidenteel kunnen worden afgenomen bieden we aan in twee varianten:
Variant 1 (€ 7,52 per uur*)
A. incidentele afname van vakantieopvang (minimale afname 5 uur)
B. verlengde opvang aanvullend aan de reguliere sluitingstijd, maximaal een half uur)
Variant 2 (€ 2,50 per uur waarvan de eerste 2 dagen op jaarbasis gratis)
Deze variant kan alleen aangeboden worden in schoolweken wanneer de groepsbezetting (LKR) van die dag ruimte biedt.
A. incidentele afname van BSO (minimale afname 3,5 uur)
B. incidentele afname van VSO (minimale afname half uur)


taxivervoer; € 23,00 per maand voor 1 rit per week

 • Taxivervoer kan alleen aangeboden worden voor schoolkinderen in wijk De Maten.
 • Indien men bij het aanmelden kiest voor taxivervoer, dan gelden de volgende aanvullende bepalingen:
- Kinderopvang OOK kan alleen taxivervoer aanbieden op het moment dat er in de taxibus nog voldoende plaats is.

- In schoolvakanties volgens het rooster van de gemeente Apeldoorn kan geen taxivervoer via Kinderopvang OOK geregeld worden.


tussenschoolse opvang; € 2,20 per keer

 • Tussenschoolse opvang is opvang die wordt geboden in - of in de nabijheid van - een basisschool.
 • Opvang wordt geboden tijdens de lunchpauze op in overleg met de school vast te stellen dagen en tijden. In overleg met de school kan gebruik worden gemaakt van verschillende ruimten voor verschillende groepen.
 • Kinderen kunnen zowel structureel (op vaste dagen) als incidenteel gebruik maken van de opvang.
 • Ouders moeten hun kinderen voor beide onder 3 genoemde mogelijkheden aanmelden door middel van een inschrijfformulier tussenschoolse opvang. Tegelijkertijd dient een machtiging voor betaling via automatische incasso getekend te worden.
 • Bij incidentele opvang kan een kind slechts de tussenschoolse opvang bezoeken als het uiterlijk 's morgens voor 9.00 uur is aangemeld. Als het kind voor een bepaalde dag niet is aangemeld, kan tussenschoolse opvang worden geweigerd.
 • Kinderen dienen van huis eten en drinken mee te nemen.


warme maaltijden; € 12,35 per maand voor 1 maaltijd per week. Mogelijk bij BSO De Parken 


* dit zijn bruto prijzen, te betalen aan de kinderopvangorganisatie. De netto prijs (dus de werkelijke kosten voor de ouders) wordt bepaald door de hoogte van de kinderopvangtoeslag.