Vind een locatie bij u in de buurt

 

Prijslijst en productomschrijvingen 2017

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen/-groepen


Standaardaanbod kinderdagverblijven

Kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, zowel halve als hele dagen.
Reguliere openingstijden KDV van 7.45 uur tot 17.45 uur. Marge voor het schuiven met tien uur opvang tussen 7.30 uur en 18.00 uur. Het afwijkend productenaanbod kan per locatie verschillen en is sterk afhankelijk van de vraag. Voor actuele informatie raadpleeg de webpagina van de locatie of informeer bij de unitmanager van de locatie.


Let op: dit zijn bruto prijzen, te betalen aan de kinderopvangorganisatie. De netto prijs (dus de werkelijke kosten voor de ouders) wordt bepaald door de hoogte van de kinderopvangtoeslag. U kunt met onze rekentool  of op de site van de belastingdienst een proefberekening maken.


52 weken contract kinderdagverblijf; € 7,57 per uur*

 • Opvang binnen de reguliere openingstijden met een afname van vaste dagdelen.
 • Reguliere openingstijd: een per kinderdagverblijf vastgestelde periode van 10,5  uur.
 • Ochtenddagdeel: 5,5 uur, gerekend vanaf de reguliere openingstijd.
 • Middagdagdeel: 5,5 uur, terug gerekend vanaf de reguliere sluitingstijd.


48 weken opvang kinderdagverblijf; € 7,70 per uur

 • Op jaarbasis in de zomervakantie van scholen (zoals is vastgesteld door OC&W regio midden) drie weken geen opvang  en een week in de kerstvakantie
 • Reguliere openingstijd; een per kinderdagverblijf vastgestelde periode van 10,5 uur
 • Ochtenddagdeel: 5,5 uur, gerekend vanaf de reguliere openingstijd.
 • Middagdagdeel: 5,5 uur, terug gerekend vanaf de reguliere sluitingstijd.


41 weken contract kinderdagverblijf; € 8,32 per uur*

 • Opvang binnen de reguliere openingstijden in schoolweken met een afname van vaste dagdelen.
 • Alle schoolvakanties, (11 weken) vastgesteld door OC&W, regio Midden, geen opvang
 • Reguliere openingstijd: een per kinderdagverblijf vastgestelde periode van 10,5 uur.
 • Ochtenddagdeel: 5,5 uur, gerekend vanaf de reguliere openingstijd.
 • Middagdagdeel: 5,5 uur, terug gerekend vanaf de reguliere sluitingstijd.


flexibele opvang; € 8,32 per uur*

 • Opvang binnen de reguliere openingstijden in dagdelen. 
 • Opvang kunnen wij garanderen wanneer uw aanvraag uiterlijk de 15e van de maand voorafgaand via het portaal is ingediend.


incidentele opvang; € 8,32 per uur* 


Verlenging als een kind 4 jaar wordt

 • Als een kind niet aansluitend op zijn 4de verjaardag naar de basisschool gaat, kunnen ouders om verlenging van de opvang in het kinderdagverblijf vragen.
 • Een aanvraag voor verlenging moet tenminste 4 maanden voor de maand waarin het kind 4 jaar wordt, aangevraagd worden bij de afdeling planning.
 • Verlenging is slechts mogelijk als de bezetting van de groep dit toelaat.
 • Na 3 maanden wordt de verlenging geŽvalueerd en eventueel met nog maximaal drie maanden verlengd.


voor peuters

standaard peuterspeelgroepen voor 2-4 jarigen

Vaste maandprijs per ochtend (gebaseerd op 41 openingsweken en 11 termijnen: in augustus wordt geen bijdrage in rekening gebracht)
1e kind: € 52,76, 2e en volgende kinderen: € 39,63
3 uur per ochtend spelend ontmoeten en leren met leeftijdsgenootjes


Peuterspeelgroep Heuvellaan, peuterspeelgroep Het Peuterweb zijn 3,5 uur per ochtend geopend,
kosten 1e kind € 61,56 en volgende kinderen: € 46,24 maandprijs per ochtend.


VVE peuterspeelzalen voor 2-4 jarigen

maandprijs voor 3 dagdelen: 1e kind: € 12,74, 2e kind: € 10,01
3 dagdelen van 3,5 uur per week peuterspeelzaal voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Verwijzing van Verian noodzakelijk.


* dit zijn bruto prijzen, te betalen aan de kinderopvangorganisatie. De netto prijs (dus de werkelijke kosten voor de ouders) wordt bepaald door de hoogte van de kinderopvangtoeslag.