Vind een locatie bij u in de buurt

 

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal (VVE)

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor alle peuterspeelzalen en peuterspeelzaalgroepen in kinderdagverblijven.


1. Gegevens over de ouder(s) / verzorger(s)
Gegevens ouder/verzorger 1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als er sprake is van 2 ouders/verzorgers verzoeken wij u in verband met regelgeving vanuit de belastingdienst en de gemeente zowel bij ouder 1 als bij ouder 2 alle gegevens in te vullen.

 2. Gegevens over het in te schrijven kind


 
 
 
 
 
 3. Plaatsing gewenst per


 4. Voorkeur Peuterspeelzaal
Bij VVE speelzalen krijgen kinderen met een verwijzing van Verian voorrang. Bovendien komen zij in aanmerking voor een kortingsregeling.

Als u voor VVE in aanmerking wilt komen dient u een keuze te maken uit de volgende VVE-locaties: De Kinderkajuit, De Heezehummels, Het Kinderatelier, De Toermalijn (Rooster of Kristal), De Kindertuin, Peuterkleutergroep Sterrenschool, Hobbel de Bobbel, Kiekeboe, Ons Honk of De Gentiaan.


 
 
 5. Opvang gewenst voor de volgende dagdelen


 
 
 
 
 6. Bijzonderheden/opmerkingen
(Wanneer uw kind extra zorg behoeft en/of wanneer er hulpverlening is rond dit kind, s.v.p. hier invullen om welke zorg c.q. hulpverlening het gaat.)


 7. Akkoordverklaring