Vind een locatie bij u in de buurt

 

Kinderopvang OOK neemt klachten zeer serieus

We horen graag wat u van ons vindt. Ook als u kritiek heeft. Kritische klanten zorgen er namelijk voor dat we onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Daarom wordt elke klacht centraal geregistreerd en besproken op managementniveau. Klachten worden altijd eerst met de direct betrokkenen besproken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de unitmanager of de klachtenfunctionaris van OOK. Komen we er samen dan nog niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U kunt hier uiteraard ook direct uw klacht neerleggen.


Het klachtenreglement

De klachtenregeling van Kinderopvang OOK vindt u hier. U kunt het papieren reglement ook opvragen bij de unitmanager of het centraal kantoor.


Klachtenfunctionaris OOK

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Kinderopvang OOK via de telefoon, mail of een brief. Ook kunt u direct gebruik maken van het contactformulier suggesties en klachten.

 Telefoon  088 - 273 00 63
 E-mail   klachten@kinderopvangook.nl
 Adres  Klachtenfunctionaris OOK

 Postbus 826
 7301 BB Apeldoorn

              


Vanaf 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij:

de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Adres: Klachtenloket, Postbus 96802, 2509 JE Den Haag, Telefoon 0900-1877 (€ 0,20 per gesprek), www.klachtenloket-kinderopvang.nl


Vertrouwensinspecteur

De vertrouwensinspecteur kinderopvang is een overheidsinstantie waar zowel medewerkers in de kinderopvang als ouders terecht kunnen als zij aanwijzingen hebben dat er geweld wordt gebruikt tegen een kind. De vertrouwensinspecteur kinderopvang geeft advies over hoe u aangifte kunt doen. Lees hier over de werkwijze vertrouwensinspecteur kinderopvang.


Telefoon 0900 -111 31 11 (overdag bereikbaar).