Vind een locatie bij u in de buurt

 

Voorschoolse opvang

Wordt op een BSO geboden op dagen waarop 3 of meer kinderen bij een BSO zijn aangemeld voor structurele voorschoolse opvang. Bezoekt uw kind wel een convenantschool, maar is er nog geen VSO, dan kunt u zich wel aanmelden en wordt u op de hoogte gehouden van een eventuele startdatum.


Rustig wakker worden

Sommige ouders redden het ‘s morgens gewoon niet: ze moeten naar hun werk en de kinderen kunnen pas om 8.20 uur op school terecht. Kinderopvang OOK biedt de ouders van haar convenant scholen voorschoolse opvang als daarvoor per convenantschool voldoende kinderen zijn aangemeld en personeel is aangesteld om de opvang te verzorgen.


Gezellig

VSO is een plek waar kinderen rustig kunnen omschakelen van thuis naar school. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van BSO-ruimtes. De kinderen die nog niet gegeten hebben ontbijten eerst gezellig met elkaar en de leidsters aan tafel. Ouders weten welk ontbijt hun kind het liefste eet. Daarom brengen de kinderen hun ontbijt zelf mee. Iedereen die dat wil kan er natuurlijk gezellig bij komen zitten. De kinderen kunnen ook lekker op de bank met een knuffel en een boekje nog even verder wakker worden of meteen lekker gaan spelen.


Lekker spelen

De actieve vroege vogels mogen natuurlijk het ruim aanwezige speelgoed gebruiken. Of samen een spelletje doen, iets tekenen of knutselen: de kinderen mogen kiezen.
Als het tijd is om naar school te gaan, zullen de kinderen door hen naar hun eigen klas worden gebracht.


De belasting betaalt mee !

VSO wordt geboden vanaf 7.30 uur tot de tijd dat de kinderen naar hun groepen gebracht worden (ongeveer 8.20 uur). VSO bij Kinderopvang OOK voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Daardoor kunnen tweeverdieners, alleenstaanden werkende ouders en studenten een aanzienlijke bijdrage van de overheid krijgen. Hierin is automatisch een wettelijk werkgeversbijdrage voor kinderopvang verwerkt, zodat u de tegemoetkoming op één plek (bij de Belastingdienst) kan regelen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.  

U kunt op twee manieren gebruik maken van de VSO:

  • op vaste dagen. U sluit hiervoor een maandcontract met Kinderopvang OOK en bent verzekerd van opvang. Klik hier voor het tarief. 
  • op incidentele dagen. Uiterlijk 1 dag van tevoren meldt u op dezelfde wijze als in de schoolgids staat beschreven bij het overblijven, uw kind voor de VSO aan. Klik hier voor het tarief. 


Regels en bepalingen staan op het inschrijfformulier.


Overzicht VSO's

school:

De Regenboog / Woudhuis: VSO Het  Regenwoud in BSO Het Regenwoud
De Regenboog / Osseveld: VSO Sterrenpret in BSO Sterrenpret
Zonnewende 1 / Osseveld: VSO Sterrenpret in BSO Sterrenpret
Zonnewende 2 / Woudhuis: VSO Zonnewoud in BSO Het Zonnewoud

Het Woudhuis: VSO Het Wakkere Woud in BSO Het Grote Woud
Het Gilde: VSO Drie in de maat in BSO Drie in de Maat
Diamant / Vliegenier: VSO De Toermalijn in BSO De Toermalijn
De Marke: VSO De Markies in BSO De Markies
De Reiziger / Sebastiaan / Het Kompas: VSO De Kinderkajuit in BSO De Kinderkajuit
De Parken: VSO De Parken in BSO De Parken
De Kosmos: VSO De Kosmos in BSO De Kosmos
De Ploeg: VSO De Ploeg in BSO De Ploeg