Vind een locatie bij u in de buurt

 

Kwaliteit in beleid. Een vanzelfsprekendheid bij OOK

Uw kind verdient alleen het allerbeste bij Kinderopvang OOK. Of het nu gaat om het pedagogisch beleid, voedingsbeleid of veiligheid en hygiŽne; bij ons is kwaliteit altijd een vanzelfsprekendheid. Bij OOK kunt u uw kind dan ook met een gerust hart achterlaten. 

 

Pedagogisch beleid

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Aan ons de taak om te zorgen dat er altijd wat te ontdekken en te leren valt. Daarom kijken wij goed naar de kinderen. Naar wat ze boeit, waar ze aan toe zijn en wat ze willen doen. Wij zijn er voor de kinderen als ze er zelf niet uitkomen of om ze te stimuleren net dat stapje extra te zetten dat ze alleen nog niet durven. Op die manier helpen we kinderen de wereld te ontdekken door het ze zelf te laten ervaren. Zodat ze straks zelfstandig hun weg kunnen vinden in de maatschappij.

 

Pedagogisch werkplan

Alle locaties werken aan dezelfde pedagogische doelen met behulp van ons pedagogisch beleid. Per locatie wordt dit beleid vertaald naar een eigen pedagogisch werkplan. Dit werkplan van een locatie is te vinden op de locatiepagina bij overige informatie.

Wilt u weten hoe we onze ideeŽn hebben vertaald in ons pedagogisch beleid? Lees dan:Vertrouwen en veiligheid

U laat uw kind over de aan de zorg van onze pedagogisch medewerkers. Uiteraard wilt u er op kunnen vertrouwen dat uw kind bij ons in veilige handen is. Om dat te garanderen werken we op elke locatie volgens het vierogenprincipe. Dat houdt in dat medewerkers nooit volledig alleen werken, maar altijd gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassenen. Hoe we dat in de praktijk brengen kunt u op elke locatie inzien en vragen staat uiteraard vrij.

 

Actief leren met Kaleidoscoop

Bij Kinderopvang OOK werken we met de methode Kaleidoscoop of elementen er uit. Dit is een wetenschappelijk bewezen methode, die ‘actief leren’ stimuleert met veel aandacht voor taalontwikkeling. Kinderen zijn van nature nu eenmaal nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Kaleidoscoop is daar helemaal op gericht. Wij merken elke dag dat als kinderen in aanraking komen met nieuwe materialen, gebeurtenissen, ideeŽn en mensen, ze als vanzelf kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Dit leerproces stimuleren we door er op een systematische manier mee om te gaan.


Voedingsbeleid

Bij Kindervang OOK vinden we het belangrijk dat kinderen gezond eten. Dat draagt immers bij aan hun ontwikkeling. Doordat de richtlijnen over gezonde voeding de laatste jaren nogal veranderd zijn, hebben we de voedingsgewoonten van onze locaties onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een voedingsbeleid voor 0-4 jarigen en een voedingsbeleid 4-13 jarigen. Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. We bieden voornamelijk producten aan uit de schijf van vijf en zorgen voor een gevarieerd en gezond aanbod. Samen eten is vooral een sociaal gebeuren, daarom zorgen we op onze locaties voor vaste, rustige eetmomenten met voor de kinderen herkenbare rituelen.


 

Kwaliteitsbeleid

In de Wet Kinderopvang zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De kindercentra en het gastouderbureau van Kinderopvang OOK voldoen aan die eisen. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. In opdracht van de gemeente Apeldoorn worden jaarlijks de kindercentra door de GGD geÔnspecteerd.

 

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

De wet schrijft voor dat jaarlijks op elke locatie en door alle gastouders de RI&E (risico inventarisatie veiligheid en gezondheid) wordt uitgevoerd. Pedagogisch medewerkers inventariseren aan de hand van een checklist de kans op risico's en hoe zij met deze risico's omgaan. Denk daarbij aan zaken als: kunnen kinderen ramen zelf open krijgen, zijn deur-spleten goed beveiligd, hoe vaak wordt speelgoed schoongemaakt, worden gezichten met schone washandjes afgeveegd? Doordat Kinderopvang OOK in haar kwaliteitssysteem veel handelingen en voorschriften centraal heeft vastgelegd, worden standaard al maatregelen genomen om risico's te beperken.

 

Intern kwaliteitssysteem

Kinderopvang OOK heeft een intern kwaliteitssysteem, gebaseerd op het HKZ-schema voor de Kinderopvang. Een intern auditor controleert of we waarmaken wat we beschrijven. De pedagogische kwaliteit monitoren wij door middel van de NCKO kwaliteitsmonitor. Het instrument welbevinden geeft ons informatie over het welbevinden van de kinderen die wij onder onze hoede hebben. Deze instrumenten leiden tot een continue controle op en een verbeteringsproces van onze dienstverlening. Daarnaast worden ook regelmatig tevredenheidsonderzoeken gehouden onder onze klanten.
Onze locaties worden op alle wettelijk vastgelegde eisen ieder jaar door de GGD geÔnspecteerd. De inspectierapporten vindt u op de pagina's van de locaties.

 

Brandveiligheid

Alle locaties worden jaarlijks geÔnspecteerd door de brandweer en beschikken over een door de brandweer afgegeven vergunning. Tevens worden er elk jaar calamiteitenoefeningen gehouden.


Veiligheid en hygiŽne

  • Elke locatie maakt jaarlijks een RI&E (risico inventarisatie veiligheid en gezondheid).
  • Het vierogenprincipe is per kinderdagverblijf en BSO geregeld.
  • Een calamiteitenplan zorgt dat iedereen weet wat hij moet doen als de nood aan de man is.
  • Elke locatie heeft medewerkers met een EHBO-diploma en BHV-ers.
  • De ruimtes worden door een gespecialiseerd bedrijf schoongemaakt.
  • De speeltoestellen, zowel binnen als buiten, voldoen aan het BVAS (Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen) en worden regelmatig geÔnspecteerd.